Į turinį

Baigiamųjų
darbų
paroda
2024

@vilniausdailesakademija

06/
03-14

Vilniaus
dailės
akademija

Apie parodą

Po sėkmingo praėjusių metų starto Vilniaus dailės akademija (VDA) ir vėl priima didžiausią metų iššūkį ir rengiasi atidaryti antrąją baigiamųjų darbų parodą (VDA Baigiamųjų darbų paroda / VAA Graduation Show). Birželio 3 – 14 d. visuomenei bus pristatomi visi 2024-siais VDA ginami baigiamieji bakalauro ir magistro projektai, atstovaujantys skirtingas studijų kryptis. Paroda pasklidusi po daugiau kaip 40 lokacijų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose leis susipažinti su ateinančia jaunųjų menininkų, dizainerių, juvelyrų, metalo meno meistrų, skulptorių, restauratorių, architektų, scenografų ir menotyrininkų karta bei patirti, kaip gimsta naujausios šiuolaikinio meno ir dizaino tendencijos.

Parodos
atidarymas

Birželio 3 d.

Vilniuje ir Telšiuose

Birželio 4 d.

Kaune

Birželio 7 d.

Klaipėdoje

Parodų lankymas
VDA pastatuose

Ekspozicijas aplankyti galima nuo 14-19 val.* kasdien, išskyrus sekmadienį.
(*VDA pastatuose. Kitų erdvių ir galerijų darbo laikai bus paskelbti netrukus).

Apie mus

Vilniaus dailės akademija yra didžiausias ir seniausias meno universitetas Baltijos šalyse. Ją sudaro keturi fakultetai, įsikūrę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. Juose studijuoja daugiau kaip 1700 studentų. Vilniaus dailės akademija vykdo 6 krypčių studijas: architektūros, dizaino, dailės, medijų meno, meno objektų restauravimo, menotyros. Šiuo metu akredituotos ir įregistruotos 44 bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų programos. Akademija Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų kontekste išsiskiria plačia geografine aprėptimi, ji siekia meno, mokslo ir technologijų sąveikos, pasižymi akademine kultūra ir tolerancija, vertina kūrybiškumą ir profesionalumą, derina nacionalinį tapatumą ir tarptautiškumą, orientuojasi į tvarumą ir atvirumą, puoselėja bendruomeniškumo ir individualumo dermę.  

Partneriai

Rėmėjai:

Programos partneriai:

Informaciniai partneriai:

Partneriai:

Erdvės draugai: